U bent hier als         |      
Omgevingsvisie Kromme Rijn 
 
 

Home
Archief
 Welkom

De internetconsultatie voor de omgevingsvisie is op 4 januari 2016 afgerond.

U hebt volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de 'polls' en er zijn veel bijdragen aan de discussies geweest. Hartelijk dank daarvoor!
De resultaten laten we voorlopig op de site staan zodat ook nieuwe bezoekers ze kunnen doorlezen. 

In januari en februari verwerken we de bijdragen in een conceptomgevingsvisie. De vervolgplanning wordt binnenkort gemaakt en op deze site gepubliceerd.    
Omgevingsvisie voor de Kromme Rijnstreek

De visie op onze leefomgeving, úw leefomgeving

Wat zijn de belangrijkste ambities voor de inrichting van de Kromme Rijnstreek op de lange termijn? Hoe kunnen we ruimte maken voor bedrijvigheid en natuur? Wat vindt ú hiervan?

Uitnodiging

We nodigen u uit om op deze site te reageren op stellingen en beleidsvoorstellen over en voor het buitengebied. De vraagstukken die bij de stellingen horen, zijn in overleg met bewoners, bedrijven en gebruikers van de Kromme Rijnstreek uitgekozen. Het betreffen dus geen standpunten waar de gemeentebesturen al een besluit over hebben genomen!

Samen werken aan de omgevingsvisie
Hieronder ziet u een afbeelding met daarop een aantal belangrijke thema's die we graag met u bespreken. Als u klikt op de ballonnetjes gaat u door naar de discussiepagina van dat thema.

  
 
Thema's binnen de Omgevingsvisie


  
 Wat wordt er gezegd?
Landbouw
Jan van Bentum schreef op 2 januari: "We hebben te maken met een wereldeconomie." Dat is de kern van het boerenvraagstuk. Boeren worden verondersteld te concurreren met miljoenen collega's in de rest van de wereld. Dat is niet in het belang van de boeren maar wel van grote internationale concerns in de voedingsmiddelenindustrie die het liefst daar inkopen waar de prijzen het laagst zijn. Dit brengt een race tussen boeren op gang om de laagst mogelijke kostprijs te realiseren. Vooral voor boeren die ook nog eens milieuvriendelijk en diervriendelijk moeten produceren, is dat niet vol te houden. De productiekosten in de wereld variëren enorm en zijn in Nederland en eigenlijk in heel de EU, hoger dan in typische landbouwlanden als Argentinië, A...
by
Toerisme en Recreatie
Restaurant Vroeg feliciteer ik met de 9e plek in de top 10 van de Oliebollentest. Opmerking, ik was er op oudejaarsdag om +/- 12:00 uur om een portie te halen, wat schetste mijn verbazing, de parkeerhulp dirigeerde mij de ventweg op waar zeker 50 auto's links en rechts in de berm geparkeerd stonden! Het was een chaos terplekke Daardoor is het gras in een modderboel veranderd en het leverde gevaarlijke situaties op voor voetgangers en fietsers!(het leek wel of er een evenement was georganiseerd) Graag bij een volgende keer hier aandacht voor, evt het gebruik van het parkeerterrein van fort Vegten.

Het geeft aan dat bij populaire plekken die veel verkeer aantrekken, beter regelgeving noodzakelijk maken c/q vergunningen.
by Wim Kok
Ruimtelijke kwaliteit, beleving
'Ruimtelijke kwaliteit', het begrip zegt het al, het overstijgt het persoonlijke of heel lokale belang. En dus heb je deskundigen en een overheid nodig om erover te waken. (en vanzelfsprekend kan er geluisterd worden naar de ideeën van bewoners en direct betrokkenen bij projecten) Het cultuurhistorisch waardevolle gebied verdient het dat er met kennis van zaken naar wordt gekeken, voor het behoud maar ook voor ontwikkeling.

ps. de stelling is suggestief en kan eigenlijk niet goed worden beantwoord.
by Marianne
Landbouw
In de bovenstaande visie lijkt het alsof verduurzaming en innovatie wordt gebruikt om schaalvergroting mogelijk te maken. Maar zo wordt het omgedraaid.Verdere verduurzaming van de landbouw is nodig. Voor een ondernemer kan het soms betekenen dat hij moet groeien om zo ook een duurzamere bedrijfsvoering mogelijk te maken. Maar dat hoeft niet altijd. Het Kromme Rijngebied leent zich bij uitstek voor een landbouw die zich meer richt op de consumenten in de nabijgelegen steden. Niet alleen voor de afzet van duurzame regionale producten, maar ook voor een aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap met volop natuurwaarden.Innovaties kunnen bovendien multifunctioneel zijn, dus zowel goed voor het agrarisch bedrijf als voor de leefomgeving. Denk hier...
by Max Zevenbergen
Landbouw
#Johan

De grootte van de voertuigen is de afgelopen tientallen jaren toegenomen, dat geldt voor de bedrijfsvoertuigen maar ook voor onze personenauto's (denk bijvoorbeeld aan het grote aantal SUV's wat we tegenwoordig hebben). Wegen zijn hier niet op aangepast, hetgeen hier en daar tot problemen leidt. Helaas zijn zwakkere weggebruikers zoals fietsers hierdoor kwetsbaarder dan eerst het geval was
by Henny
  
 
Gebiedskaart