U bent hier als         |      
Omgevingsvisie Kromme Rijn 
 
 

Home
Archief

 
 Uw stem over wegen/bereikbaarheid
1. In de eerste ronde kiest een ruime meerderheid voor ruimte voor de fietser maar zonder aanleg van nieuwe fietspaden, de auto moet inschikken. In deze tweede poll willen we uitzoeken welke maatregelen de voorkeur hebben om dit te regelen.

Zoveel mogelijk plattelandswegen moeten voor doorgaand verkeer worden afgesloten.  (207) 58%
We moeten het vooral zoeken in verlaging van de snelheid op de wegen. Dus nog meer wegversmallingen, fietszones, snelheidsbeperkingen die ook gehandhaafd worden en dergelijke.  (138) 39%
We moeten onze wegen door middel van (innovatieve) technologie (camera’s, kentekenregistratie e.d.) selectief toegankelijk gaan maken.  (10) 3%

  

Wegen/bereikbaarheid


Visie

Wij willen dat ons gebied bij uitstek een veilige en comfortabele fietsomgeving is. Vanwege de opkomst van de elektrische fiets (die ook nog eens steeds sneller wordt), de vergrijzing waardoor er nog meer vraag is naar recreëren in eigen omgeving, de relatief kleine regionale afstanden, de toenemende aandacht voor gezondheid, de gewenste verduurzaming, de bijzondere positie van ‘Newtown Houten’ als echte fietsstad met internationale faam, en ‘last but not least’ ons speerpunt toerisme en recreatie, moet fietsmobiliteit het beginpunt van het mobiliteitsbeleid zijn.
De veilige fietsomgeving moet worden gerealiseerd zonder de structurele oplossing van een nieuwe 80 km weg van Wijk naar het oosten. Zo'n weg zou de fietsveiligheid op de plattelandswegen sterk verbeteren maar er is geen maatschappelijk draagvlak voor zo’n weg te vinden. We zullen daarom per wegvak praktische oplossingen voor het fietsveiligheidsvraagstuk moeten vinden. In eerste instantie richten we ons op de Rijndijk, de Amerongerwetering en de Achterdijk.Discussieer mee!

Om volop in te zetten op de fiets is het nodig om bepaalde wegen in het gebied (vracht)autoluw te maken, waardoor sommige bedrijven minder gemakkelijk bereikbaar worden. Prevaleert de inzet op recreatie boven het nadeel dat sommige ondernemers zullen ondervinden?

Wij willen de fiets leidend maken voor de omgevingsvisie. Maar wat als er nu een groot recreatief innovatief initiatief voorligt dat bijdraagt aan het verhaal van de Kromme Rijn en mooi inpasbaar zou zijn, maar waarbij er mensen uit het hele land met de auto worden getrokken (avonturenfort: een dagje Romein zijn). Wat doen we dan?

meer weten, bereikbaarheid en verkeer


Commentaar

# M. Das
woensdag 2 december 2015 9:29
grote nieuwe initiatieven, of het nu een woonwijk is of een recreatiebestemming, moeten alleen worden toegestaan als ze uitstekend bereikbaar zijn met OV en fiets. Zoveel mogelijk het fietsverkeer aparte fietspaden, niet alleen vanwege de veiligheid maar ook om als fietser niet teveel uitlaatgassen in te hoeven ademen. Fietspaden breed genoeg om snelheidsverschillen tussen verschillende doelgroepen ruimte te geven
# Huub van der maat
zaterdag 5 december 2015 22:28
Nederland is rijk aan alles dwz groen,asfalt,akkers, weiden,bossen, auto,s,fietsen,treinen,bussen etc etc
Voldoende materiaal om te gebruiken maar niet overal plaats voor dus maak binnen de mogelijkheden van de beschikbare openbare ruimtes voor ieder vervoermiddel plaats en maak als burger ook plaats voor iedereen zodat we een ruimtelijk gebruik voor een ieder hebben op of in z,n eigen vervoer middel
Met respect voor de ander is er ook plaats voor de ander
# Robert
dinsdag 8 december 2015 8:45
Er mag best een betere ontsluiting voor de fietsers komen, want nu zijn erg veel wegen ongeschikt voor fietsrecreatie (Lekdijk, Achterdijk). Dus ofwel we weren daar (delen van) autoverkeer, of we leggen fietspaden parallel naast sommige wegen aan. Ja, auto's inschikken ben ik voor, maar de dorpen moeten ook voor zwaar (bestemmings-)verkeer bereikbaar blijven. Geen nieuwe autowegen.
# Henny
donderdag 17 december 2015 17:00
Fijn dat we zo bezorgd zijn om de fietsers. Des te vreemder is het dat de gemeente Wijk bij Duurstede aan de Groenewoudseweg het vrijliggende fietspad wil opheffen en wil integreren in de rijweg met rode fietssuggestiestroken.

Aan het eerste stuk van het Oostermsdijkje leggen we vrijliggende fietspaden aan, elders halen we ze weg.
# Erik Alsema
vrijdag 18 december 2015 17:12
Weren van motorfietsen van de smalle wegen.
Fietsers als volwaardige verkeersdeelsnemers behandelen, bij wegwerkzaamheden, winkelcentra en kantoren
# René Borkus
zaterdag 19 december 2015 8:09
De fiets is het vervoermiddel van de toekomst in een kleinschalige omgeving en met de elektrobike kunnen ook grote afstanden worden overbrugd, zoals van Wijk naar Bunnik, naar Houten, Culemborg, etc.
Goede fietspaden horen daar bij, zonder daar weer meteen brede asfaltstroken van te maken. Er mag best een stuk van een weiland worden afgesneden, zodat er een fietspad naast een weg kan komen. Dat concentreert het doorgaand fietsverkeer (woon-werk) en behoudt het recreatieve verkeer op kleinere idyllische plekken. Maak dus een onder-scheid tussen snel- en recreatief fietsen (waar mogelijk). Enige hinder voor het verkeer is juist goed, want dan heeft de automobilist onderweg tijd om na te denken of hij/zij niet beter toch een e-bike kan aanschaffen!
# Sebastiaan Hoogendoorn
zaterdag 19 december 2015 10:56
Bereikbaarheid van het buitengebied in de krommerijnstreek is belangrijk. Voor ons als tuincentrum ontvangen wij graag onze bezoekers ieder moment van de dag, via een open wegennetwerk.

Tuincentra en recreatie gaan de laatste jaren daarbij steeds meer samen. wij ontvangen veel aanloop van fietsers die ons bedrijf passeren.

Wij pleiten daarin voor meer vrij gelegen fietspaden, zodat fietsers veilig door het gebied kunnen rijden en recreëren. Wij zijn voor een investering in deze paden.

Overigens is het zo dat met "verbrede" landbouw in de vorm van landwinkels en open tuinen er ook voor hen hier een markt is. wij staan niet alleen in deze wens.

# Jan Krijger
zondag 20 december 2015 12:38
Om een veilige en comfortabele fietsomgeving te creëren zijn er meer technische oplossingen, op structuur niveau, te bedenken.
Het Utrechts FietsOverleg (vertegenwoordiger van de Fietsersbond in de provincie Utrecht) zou graag, in nauwe samenwerking met de lokale FB afdelingen, haar stem willen laten horen.....
# hans van kempen (projectleider LOSstadomland)
zondag 20 december 2015 22:20
beste Jan Krijger

Zou je eens wat oplossingen kunnen noemen die je voor ogen hebt? Dan kunnen de deelnemers aan dit onderwerp daar op reageren!
# Gerrit van Heusden
zondag 20 december 2015 23:32
Goede intenties, maar is het eigenlijk niet gewoon helder? Autoverkeer terugdringen blijkt uit ervaring uitermate moeilijk. Wegafsluitingen zijn nagenoeg onmogelijk vanwege aanwonenden en bedrijven in het gebied. Terugdringen snelheid eveneens lastig omdat handhaving hiervan doorgaans geen enkele prioriteit heeft in dit soort gebieden. Dé oplossing brede en vrijliggende fietspaden aanleggen in het gebied zodat er een veilig en comfortabel "fietsnetwerk" ontstaat. Ik mis verder in het plan de "in- en uitgangen" van het gebied, namelijk de zeer fietsonveilige situatie bij Vechten en de vervanging van de loopbrug over de A12 door een fietsbrug of fietstunnel. Hiervoor zijn de benodigde middelen gewoon beschikbaar, maar worden vooralsnog niet aangesproken door de gemeente Bunnik...
# ronald
woensdag 23 december 2015 23:45
Zeer eens met Gerrit!
Er zijn zo veel goede en betaalbare oplossingen voor een veilige doorstroming van het fietsverkeer. Maar deze worden niet aangewend.
Daar komt bij dat de actieradius van de fietser steeds groter wordt met de komst van de e-bike.
Nog een reden om te investeren in geschikte (vrijgelegen) fietspaden.

Als automobilist mag je op steeds minder plaatsen komen terwijl de wegenbelasting niet omlaag gaat. Ook een rare ontwikkeling.

@Erik
Wat draagt het 'weren van motorfietsen op smalle wegen' bij aan dit verhaal?
Heeft u het dan over de gekken die de lekdijk als circuit beschouwen? Volgens mij is dat een kwestie van het handhaven van bestaande verkeersregels.
# Cor
vrijdag 25 december 2015 19:14
Laten we eerst wat doen aan grote groepen fietshufters, die al schreeuwend, scheldend en intimiderend, veel meer ruimte dan hun toekomt opeisen op onze wegen. Zij horen op wielerbanen thuis.
# Alex
maandag 28 december 2015 19:06
Belachelijk, wil je meedoen kan je alleen maar tussen verschillende manieren van autopesten kiezen.
# Eveline
dinsdag 29 december 2015 17:05
Bereikbaarheid van het buitengebied in de krommerijnstreek is belangrijk. Op ons fruitbedrijf en in onze plattelandwinkel ontvangen wij graag onze bezoekers ieder moment van de dag, via een open wegennetwerk.

Maar nog belangrijker is de bereikbaarheid de agrarische bedrijven voor loonwerkers, vrachtverkeer voor de aanvoer van grondstoffen, fust en de afvoer van fruit. Deze bereikbaarheid op elk moment van de dag voor alle verkeer is een must voor onze bedrijfsvoering.

De verbinding tussen agrarisch bedrijf en burgers (stad en platteland) en daarmee recreatie gaan de laatste jaren daarbij steeds meer samen. wij ontvangen veel aanloop van fietsers die onze winkel bezoeken, maar ook in de zomer fietsen om vervolgens kersen en aardbeien in onze boomgaard te eten.

Wij pleiten daarin voor meer vrij gelegen fietspaden, zodat fietsers veilig door het gebied kunnen rijden en recreëren. En zodat de wegen goed begaanbaar blijven voor landbouwverkeer, vrachtverkeer en ander verkeer ten behoeve van de agrarische bedrijven. Wij zijn voor een investering in deze paden.

Overigens is het zo dat met "verbrede" landbouw in de vorm van plattelandwinkels, pluktuinen en open bedrijven er ook voor hen, de mensen uit de stad, hier een markt is. wij staan niet alleen in deze wens.
# De kriek
woensdag 30 december 2015 22:02
Het gebied bied voor vele mensen ontspanning en recreatie, het faciliteren van hogere snelheden voor doorgaand verkeer is dan ook niet wenselijk voor recreanten. We kennen allemaal de stress dat je kleine op zijn fietsje naar die grote trampoline wil en in zijn/haar enthousiasme de weg over gaat al dan niet vanaf een vrijliggend fietspad.

Ik pleit dan ook voor het onaantrekkelijk maken van doorgaand forensen snel verkeer en voor goede wegwijzers die verladers en transport bedrijven via de buitenkanten het gebied in wijzen en voor recreanten de richtingen geven naar de camping, landwinkel,tuincentrum, fort bij Vechten etc.
Het faciliteren van meer asfalt zal de snelheden alleen maar verhogen en daarmee op drukke dagen met veel fietsers, Ruiters', voetgangers Solexen, wielrenners, landbouwmechanisatievoertuigen de kans op ongelukken vergroten.

Het kleine straatje bij woonkern op Vechten is zonder stoepen, fietspaden, met spoorweg overgang en tunnel een lastig stuk. Het maken van bredere wegen en vrijliggende fietspaden en daardoor meer snel verkeer faciliteren, zal op dit stukje van de Achterdijk met tunnel en spoorweg voor problemen zorgen. Het is dan ook goed om te kijken naar oplossingen voor goede afwikkeling van verkeer op deze plek. Op 3,5 meter brede weg lopen de mensen van de lijnbus richting het fort, rijden grote landbouwmechanisatievoertuigen, komen mensen van het fort lopend naar restaurant Vroeg of de landgoederen, rijden de forensen van Utrecht naar houten vv, komen grote groepen wielrenners langs, de Ruiters' van Silvia hoeve, grondverzetmachines, geparkeerde voertuigen van bewoners, spelende kinderen en er wonen mensen.

Meer en meer zijn automobilisten geërgerd door langzaam optrekkende fietsers die de overgang over komen. Gevolg is rare capriolen van die automobilisten om zo snel mogelijk in het tunneltje te zijn.

Laatste deel van mijn betoog is gecentreerd rond woonkern Vechten, helaas is de planvorming van het gebied tot de A12 dus niet inclusief het tunneltje bij Vechten. Het zou ook beter zijn als in de visie de landgoederen worden meegenomen omdat met de 1,5 miljoen bezoekers per jaar dit ook wel een wissel trekt op het buitengebied.
# Henny
woensdag 30 december 2015 23:43
Helaas zoeken bestuurders de oplossing nog steeds in het verbreden van wegen en verder verharden van bermen. Recent was er een discussie over de Gooijerdijk, een smalle en doorgaans rustige weg in Wijk bij Duurstede. Door een afsluiting in Doorn is de weg tijdelijk gebruikt als sluiproute, waardoor de bermen kapot zijn gereden.

De oplossing zou volgens onze bestuurders zijn om de bermen te versterken met grasbetontegels. Helaas werkt dit tegendraads, omdat de weg dan 'breder' wordt, waardoor er nog sneller wordt gereden en nog meer ruimte nodig is bij het passeren, met als gevolg dat de bermen weer kapot worden gereden en fietsers nog meer in de knel komen.

Een betere manier is om de weg 'optisch' te versmallen met middenstrepen, groene bermen en bomen, dan gaat de snelheid er uit. Op hele smalle wegen kunnen passeervakken worden aangelegd. Een voorbeeld hoe dat kan werken is te zien op de Zuwe tussen de Langbroekerdijk en de N229 (Graaf van Lynden van Sandenburgweg).

In de inleiding bij dit thema staat dat de Rijndijk een groot probleem is. Zodra HDSR klaar is met de berekeningen en bekend is hoe en waar de dijk moet worden verzwaard kunnen we gelijk kijken of we een fietspad onder of haverwege de dijk kunnen meenemen in de werkzaamheden.
# Mark Kemna
vrijdag 1 januari 2016 14:06
Ben zelf een woon-werk gebruiker van de Achterdijk, daar voel je je als fietser niet veilig. Ik ben toch niet voor een aparte fietspaden, nog meer asfalt en een uitnodiging voor automobilisten om hard te blijven rijden (zonder die lastige fietsers).
Als automobilisten hufterig gedrag vertonen laat ze het maar zelf betalen.
Ik begrijp gewoon niet dat snelheidscontroles zo lastig te realiseren zijn, het levert geld op en maatregelen als drempels, chicanes en aparte fietspaden zijn toch veel duurder?
Wie legt me dat eens uit?
# Alex Kaat
vrijdag 1 januari 2016 23:07
Lastige poll, want ik kon alledrie de opties met ' ja' invullen (maar dat mag niet). De opties sluiten elkaar niet uit.
Wat mij betreft geldt op alle wegen van de gemeente (behalve 12 :-) De norm dat je er een kind van zegge 10 jaar zou willen laten fietsen zonder begeleiding. Op weg naar een sportclub, school etc. Als dat niet kan, dan maar offers aan de veel te heilige auto-bereikbaarheid. Koertom, snelheden in de kernen op alle wegen max 30km, ook max 30 op de ventwegen van de provincale weg en daarbuiven max 50 km op alle gemeentelijke wegen. het is duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is, in onze gemeente met bijzonder veel verkeersslachtoffers en een veel te hoge belasting door uitlaatgassen.
# Jan van Bentum
zaterdag 2 januari 2016 23:21
Woon aan de Tureluurweg en ons gezin fiets meerdere malen per dag naar Bunnik. Dit wordt met de dag een steeds grotere overlevingstocht. Er is een raar viaduct aangelegd met daaronder haakse bochten die je alleen normaal kan nemen met 5 km per uur. Ook al die grote landbouwvoertuigen met grondverzet met heel jonge bestuurders, groot vrachtverkeer( mag hier helemaal niet rijden) maken het een heel gevaarlijke onderneming. Ben iedere dag weer blij als het hele gezin veilig thuis is. Tot nu toe is iedere aanpassing door de overheid voor de fietser een drama geworden. De fietstunnel onder het spoor is bijna klaar en daar ben je dan 's avonds en 's nachts aan de goden overgeleverd wat veiligheid betreft. Nu wil men ook nog een tunnel onder de A12 doorleggen terwijl ik de gemeente (Sakee) en de politie diverse malen gewezen heb op de vreemde figuren (dealers?) die daar 's nacht rondhangen. Moet vaak 's nachts naar mijn werk en dan zijn dat best intimiderende omstandigheden. Dat een tunnel veiliger is tijdens de spits ben ik het mee eens maar voor de lokale bewoners die daar de hele dag door gebruik van moeten maken is het een heel slechte zaak. Hoe lang is de straatverlichting op het van Dampad en de Groeneweg wel niet stuk geweest, stel je eens voor dat dat in een tunnel gaande is. Jammer dat er geen overheid is die daar enige vorm van overleg over heeft gehad voordat de beslissing voor een tunnel genomen werd. De andere routes die wij kunnen nemen is via het tunneltje bij Vechten maar de klanten van Vroeg parkeren zo'n beetje overal hun auto waar het niet mag. Als ik daarover de gemeente Bunnik / politie bel doen die net of hun neus bloed. De ontwikkelingen bij Fort Vechten zijn natuurlijk leuk voor het gebied maar zorg eerst eens dat daar goede aan en afvoerwegen naar toe zijn zodat IEDEREEN veilig over de weg kan. Er zijn door de bewoners zoveel ideeën over hoe het veiliger en beter kan en iedere keer is de overheid weer in staat om met een flut oplossing te komen. Het lijkt wel alsof de overheid alleen kijkt naar het belang van de automobilist uit Houten, wijk bij Duurstede en fort Vechten kijkt. Zo zie ik ook deze hele "discussieer mee over de omgevingsvisie krommerijn gebied" die dus in samenwerking met de bewoners van het gebied gemaakt schijnt te zijn. Ik woon hier nu 46 jaar en heb nog nooit ergens over mee mogen discussiëren. Zelfs voor de klankbordgroep van de provincie moest ik mezelf illegaal binnenwerken! Voor eerste ronde en het uitzetten van de speerpunten is blijkbaar weer een select gezelschap uitgenodigd.
# Henny
zaterdag 2 januari 2016 23:56
Misschien heb ik het mis maar ik meen begrepen te hebben dat die speerpunten een soort samenvatting zijn van de collegeprogramma's van de drie gemeenten. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd waar die vandaan komen.
# Jan van Bentum
zondag 3 januari 2016 0:53
Henny,

http://www.o-gen.nl/discussieer-mee-over-omgevingsvisie-kromme-rijnstreek/
Deze link heb ik gevolgd en daarin staat onderstaande


samen werken aan de omgevingsvisie

Tot de zomer van 2015 zijn er na overleg met bewoners, bedrijven en gebruikers van de Kromme Rijnstreek, vraagstukken opgehaald en uitgekozen. In de zomer is er begonnen met het opstellen van de eerste aanzet voor de visie. Vanaf woensdag 2 december aanstaande kan iedereen online meediscussiëren over deze eerste aanzet.

meediscussiëren
# Henny
zondag 3 januari 2016 10:26
Hallo Jan,

Er zijn inderdaad knelpunten opgehaald, ik meen wel 250 stuks, die vervolgens zijn gecategoriseerd en verder bewerkt. Het is mij niet duidelijk waar de speerpunten en aandachtsvelden dan ineens vandaan komen (volg de discussie onder het thema prioriteiten). Speerpunten zouden zijn 10 volop recreatieontwikkeling, 2) beleving van kwaliteitsgebieden, 3) deregulering en 4) volop innovatie.

IK vraag me af hoe onze steek eruit gaat zien als dit werkelijkheid wordt.
# Hans Koning (bedrijfsleiding)
zondag 3 januari 2016 21:46
De bereikbaarheid van ons als tuincentrum Werkhoven is essentieel. Ontsluiting via een open wegen netwerk is voor consumenten belangrijk evenals leveranciers en ons eigen vervoer.

Wij staan hierin niet allen.

Wij zijn onderdeel van het bedrijfsleven in het buitengebied waarvoor dit breder geldt. Beperken van bereikbaarheid gaat voorbij aan het bedrijfsleven actief in het buitengebied. wij willen nogmaals benadrukken bij de overheid het bedrijfsleven mee te nemen en haar economische ontwikkeling te adresseren in haar beleid. de stellingen die opgenomen nemen deze op geen enkele wijze in ogenschouw.

onze ontwikkeling zet zich door en daarmee ook de afhankelijkheid van het wegennetwerk. in het buitengebied ontvangen wij graag consumenten die in de buitenomgeving willen winkelen, daarbij ontplooien wij ook ons hoveniersbedrijf. Voor beide bedrijfsactiviteiten zijn wij enorm afhankelijk van goede ontsluiting.

Wij pleiten hierin voor een goede ontsluiting voor alle soorten verkeer zodat economische ontwikkeling kan blijven bestaan. De keuzes die worden voorgelegd houden hier geen rekening mee. vrijgelegen fietspaden blijven onze wens.

Zoals wij altijd bij de gemeente hebben aangegeven zijn wij gaarne bereid tot nadere toelichting.

# bea
maandag 4 januari 2016 0:10
Geen aparte fietspaden er ligt al asfalt genoeg . Maar minder autoverkeer en dan zullen fietsers en ruiters en wandelaars zich ook veiliger voelen . Het is er nu levensgevaarlijk op sommige plekken in het buiten gebied . En daar moet toch wat aan gedaan kunnen worden . Ik heb wel het gevoel dat er hier een groepje mensen zijn die meer in eigen belang reageren dan dat ze aan een oplossing denken .