U bent hier als         |      
Omgevingsvisie Kromme Rijn 
 
 

Home
Archief

 
 Uw stem over toerisme en Recreatie
1. In de eerste ronde is gebleken dat veel mensen er een voorkeur aan geven om hun recreatieplannen ‘samen met gemeente verder uit te werken’. In deze nieuwe poll willen we meer grip krijgen op de aard van die samenwerking. We zijn op zoek naar accenten, vandaar het of-of karakter van deze poll. Samenwerking met de gemeente moet tot uiting komen in:

Effectievere procedures (27) 36%
Inhoudelijke bijdragen aan het verzoek om de kans op realisatie te verhogen (38) 50%
Financiële ondersteuning zoals het subsidiëren van voorinvesteringen (6) 8%
Andere samenwerkingsvormen (vul uw idee in bij de discussie) (5) 7%

  

Toerisme en Recreatie


Visie

Wij zien toerisme en recreatie als de grootste kans voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied in onze gemeenten. Daarom kiezen we dit als een van onze 4 speerpunten.

Meer samenhang
Er wordt al lang gesproken over de mate waarin de Kromme Rijnstreek een eenheid zou kunnen zijn. Wij vinden de aanhoudende discussie een reden op zich om een streekidentiteit te ontwikkelen en we beginnen er in deze omgevingsvisie gewoon mee: we maken een narratief van de Kromme Rijnstreek. Dat narratief, een serie verhalen, worden verhalen waarin de rivier de Kromme Rijn centraal staat. Het doel moet zijn dat door de gebiedsgerichte herkenbaarheid het makkelijker wordt om initiatieven een ‘kleur’ te geven, dat marketing direct kan aanhaken bij die herkenbaarheid, dat samenwerkingen een kader krijgen en dat de zichtbaarheid omhoog gaat.

In de bijlage staat een lijst van de bestaande verhalen.

Extra ruimte
Om deze lijn te versterken willen we nieuwe toeristisch recreatieve initiatieven die aansluiten bij deze hoofdlijn voordelen bieden. We zullen bijvoorbeeld in de procedures een integrale afweging maken waarin we samen met de initiatiefnemers de maximale aanvaardbare planologische ruimte zoeken. Omdat dergelijke initiatieven meestal automatisch ook goed zullen aansluiten bij de kwaliteiten in ons gebied, is die ruimte er naar verwachting ook.

Betere risicoverdeling
Daar bovenop willen we voor initiatieven die in de hoofdlijn passen een praktische en direct zichtbare verandering doorvoeren in de eenvoud waarmee een initiatief kan worden opgestart. Het moet goedkoper, sneller en simpeler worden om dit soort toeristisch recreatief initiatieven op te starten.

Discussieer mee!

Wij willen recreatieve-initiatieven meer ondersteunen dan andere initiatieven, zeker wanneer ze innovatief zijn en bijdragen aan het narratief. Als dit van de grond komt zal dat ongetwijfeld ook leiden tot meer autoverkeer in het gebied. Moet er vooraf nog een plafond gesteld worden aan de omvang van een initiatief of is dit locatie/gebiedsafhankelijk?

Wij staan positief tegenover alle initiatieven die binnen het narratief passen. De gemeenten willen hier graag op inzetten en ook zoeken naar middelen om initiatiefnemers actief te helpen. De gemeenten twijfelen nog over de meest effectieve manier. Sommige vormen van ondersteuning zullen wellicht als verboden staatssteun worden gezien (bijvoorbeeld korting op leges). Kan we beter inzetten op een gebiedsfonds (dekking voorinvesteringen) of (kosteloze)actieve inzet van ambtelijke ondersteuning bij het initiatief.
meer weten, Toerisme en Recreatie

Commentaar

# Wim Kok
dinsdag 1 december 2015 22:25
Dag allemaal,
Als voorzitter van stichting Krommerijnpark Utrecht vraag ik mij af waarom Utrecht niet word genoemd in deze visie en discussie?
Zelf meegewerkt aan de totstandkoming van de visie 'Kromme Rijn' http://www.utrecht.nl/images/DWS/Oost/huisstijl%20pdf/2010/Visie_Kromme_Rijn12nov2010.pdf zie ik wel verbanden om samen te werken.
Kortom waar licht de grens?
Wij zijn al verder aan het mee denken in de 'Groene Agenda Maarschalkerweerd'
Ik hoor wel of Utrecht mee doet,
met sportieve groet,
Wim Kok
# Henny
woensdag 2 december 2015 10:59
Naar mijn mening is er een grens aan wat inwoners willen accepteren in hun woonomgeving. 'Het buiten van Utrecht' klinkt leuk als marketingslogan, maar de Kromme Rijnstreek is geen attractiepark; hier wonen en werken mensen die vaak bewust de rust en stilte hebben opgezocht.
# Bea
woensdag 2 december 2015 14:12
De gemeente Utrecht wil helemaal geen co-creatie meer. Ik vraag me af of andere gemeentes dat wel willen. Dat is dus een goede reden om geen tijd te stoppen in het meewerken aan allerlei activiteiten en ontwikkelen van beleid. Bedenk zelf iets en kijk waar het kan, lijkt het devies.
Overigens, Wim, ligt er een boek over Amelisweerd & Rhijnauwen van mijn hand op jou te wachten. Je hebt het besteld!
# Marijke van Eijkeren
vrijdag 4 december 2015 21:46
De Kromme Rijnstreek is een prachtig gevarieerd gebied waar je rust en stilte vindt, mooie natuur en een landschap met een rijke cultuurhistorie die je in het landschap terug kunt zien als je er oog voor hebt. Het is een gebied met een eigen karakter. Mooi om dit op de kaart te zetten. Maar initiatieven op het gebied van recreatie moeten hier wel bij passen . Het is een gebied dat zich er bij uitstek voor leent om per fiets of te voet te verkennen. Duurzame initiatieven hebben de voorkeur. Gebruik van de auto moet ontmoedigd worden. Beter voor het milieu, voor de gezondheid van de recreant en de rust in het buitengebied. Richt je op bewoners van de streek, laat zien hoe mooi de omgeving dicht bij huis is, op fiets en loopafstand. Toeristen van verder weg laten hun auto bij een toplocatie vlak bij snelweg of provinciale weg achter, kunnen van daaraf een fiets of kano huren of van daaraf een rondwandeling maken. (Dus geen lelijke eend of solex). Kleinschalige recreatie, gericht op wandelaars en fietsers, duurzaam, met oog voor mens en natuur... Daarmee kan de kromme rijnstreek zich onderscheiden.
# Huub van der maat
zaterdag 5 december 2015 22:36
Ben het eigenlijk wel helemaal eens met Marijke,behalve op ontmoediging auto
Er behoeft geen asfalt bij en zeker niet van die soort onzin wegen als de slagregens maar ontmoediging is nou ook weer niet nodig als we ons gewoon nou eens aan de regels houden die er zijn , snelheid of sptisafsluitingen, dan is er volgens mij rui te genoeg voor iedereen en als dat betekend even in de spits stilstaan dan kies je daar dan maar zelf voor voor mij is overigens ons krommerijngebied zeker niet te groot om gewoon alles met de fiets te doen en dat gebeurt dan ook (behalve als het stortregent!!!!!!)
# Robert
dinsdag 8 december 2015 8:31
Onze mooie Kromme-Rijnstreek ligt aan de rand van de Randstad, ontsluiting en daarmee ook invulling. Met meer huizen (want iedereen wil aan de rand wonen) en bedrijven (want er komen meer wegen). En daarmee komt het karakter sterk onder druk te staan. Nu kun je nog over de Tuurdijk rijden en je ver weg wanen van de stedelijke bebouwing. Laten we dat zo houden.
De auto hoeft niet per se ontmoedigd te worden - je mag ook de fiets nemen vanuit een van de dorpen in plaats van de snelweg. Duurzaam toerisme voorop!
# Jan
woensdag 9 december 2015 15:44
Ik ben het groetendeels eens met Henny, Marijke, Huub en Robert. ik vind 'groen' een veel beter speerpunt dan dan 'recreatie'. Ik zie graag meer groen (en hoe wilder hoe beter) en zou wel mooi vinden als wij "de longen" worden voor het verstedelijkende gebied om ons heen.

Helaas gaan we juist hard de andere kant op. Bijvoorbeeld:
-in mijn woonplaats Werkhoven stond in 2010 cira 70% van de bomen op de nominatie om op korte termijn gekapt te worden. Best veel he, ZEVENTIG procent?
-er zijn er sindsdien ook veel gekapt, maar ook heel veel uit de 30% 'gezonde bomen' groep 2010. Ergo: er moet dus nog steeds een hoop gekapt worden binnekort en dat levert op zijn best rijen twijgjes op als vervanging
-in 5 jaar tijd is 5% van alle bomen (2010) in de Gemeente Bunnik gekapt

Ik zie deze visie als een goede kans om eens concreet voor groen te gaan. Geen holle frasen in verkiezingsprogramma's en coalitie-akkoorden, maar echt een kans om als speerpunt groen te kiezen.
En vooruit dan: zet ergens ook 1 niew recreatie-item met een uitspanning neer. Altijd leuk :-)
# Linda Horst
woensdag 9 december 2015 16:18
Heel goed om het gebied attractief en waardevol te houden ook buitenstaanders. De Kromme-Rijnstreek is uniek en bijzonder voor toerist of bewoners door haar natuur- en landschappelijke waarden. Authentiek en weids. Beleven ervan is per definitie kleinschalig: kijken en er rustig doorheen kunnen struinen en fietsen. Investeer in deze waarden! Bewaak ze! Zorg voor het terugdringen van verontreinigen, vermesten, ruimtelijk verpesten en afknabbelen van die waarden.
Innoveer op een breder en diverser aanbod van wandel- en fietsmogelijkheden, verspreide kleine terrasjes en slapen bij de boer of in dorpskernen.
# Titia de Zeeuw
dinsdag 15 december 2015 16:10
Daar waar de Kromme Rijnstreek samenkomt met de Nieuwe Hollandse Waterlinie en forten, kunnen alle recreatieve initiatieven doorgegeven worden aan Stichting Liniebreed Ondernemen. Met onze website forten.nl hebben we een groot bereik en via onze jaarlijkse evenementen trekken we veel bezoekers. Maar we zijn altijd op zoek naar content en goede routes, arrangementen etc. Kortom; benut ons promotieplatform t.a.v. dat deel dat betrekking heeft op forten en waterlinies.
# Mark Frederiks
woensdag 16 december 2015 8:10
Water, groen en lekker dat is het toverwoord wat mij betreft bij de Krommerijnstreek. Focus op de eigen inwoners, en kernen daaromheen, lijkt mij logisch. De stad niet betrekken is naïef, deze is onderdeel van ons DNA. De rest van de wereld, lekker boeien.

De Waterlinie is een belangrijk icoon in onze regio, met internationale potentie. Fantastisch om hier nog meer aan te verbinden. Dan komt de rest van de wereld vanzelf. St. Liniebreed ondernemen (SLO) is daarvoor een ideaal instrument! Zie bijvoorbeeld ook het evenement www.food-y-fort.nl op fort Rijnauwen een samenwerking tussen Local2local, SLO, Amped, De Kruijftenten, Van garderen Zachtfruit, Staatsbosbeheer, ID310 allemaal bedrijven uit de regio.

Verder wil ik pleiten voor verduurzaaming van de landbouw en het beschikbaar maken van deze producten in de regio. Vraag de burger ook mee te investeren hierin. Hierdoor ontstaat er een verdieping in de recreatie waarbij de burger nog meer betrokken is bij zijn natuur. Het is naar mijn idee nog veel te veel een ding van een paar overheids en beheer organen. Coöperatie Local2local Krommerijnstreek een initiatief van 35 producenten uit de streek biedt veel kansen.

Investeer in ondernemers collectieven die zelf ook investeren over de lijn van een groene agenda. Zoek daarbij de balans tussen groen en geld want duurzaamheid gaat niet alleen om idealen en zaken doen gaat niet alleen over geld. Knijp als overheid wat vaker een oogje dicht.

Blijf graag meedenken!!
# Sebastiaan Hoogendoorn
zaterdag 19 december 2015 11:04
Voor ons als Tuincentrum Werkhoven is recreatie belangrijk, tuincentra en recreatie gaan steeds meer samen de laatste jaren. Ook wij willen hierin ontwikkelen.

daarin zijn wij, maar ook andere ondernemers bestemmingen in de regio. Landwinkels, fort vechten, fruitgaarden etc.

Belangrijk vinden wij dat de gemeenten deze aantrekkelijke bestemmingen ruimte geeft en inpast in hun visie op het buitengebied. zij laten het buitengebied opbloeien en leven!
# Reint
maandag 28 december 2015 9:58
Kun je het toerisme in de ommelanden wel los zien van de stad Utrecht? Verbindt het met elkaar en dat heeft het grootste effect voor beide !!
# Reint
maandag 28 december 2015 10:00
Wijk bij Duurstede is een leuke stad, maar heeft niet de potentie om de dominantie te voeren over de hele streek ! Dat werkt niet.
# Eveline
dinsdag 29 december 2015 16:58
Voor ons als Plattelandwinkel aan de Achterdijk in Bunnik is recreatie in het buitengebied belangrijk en in combinatie met agrarische bedrijven steeds meer in ontwikkeling de laatste jaren. Ook wij willen hierin verder ontwikkelen in de toekomst.

Wij zijn net als diverse collega's een onderdeel van die recreatie. Door de zelfpluk activiteiten in onze boomgaarden, de opendagen op het fruitbedrijf. Het is allemaal een verbinding tussen stad en platteland.

Belangrijk daarbij is een veilige infrastructuur bereikbaar voor alle type vervoer. Goede bewegwijzering en een aantrekkelijke gebiedsmarketing.

Belangrijk vinden wij dat de gemeenten deze aantrekkelijke bestemmingen ruimte geeft en inpast in hun visie op het buitengebied. Wij laten het buitengebied opbloeien en leven!
# De kriek
woensdag 30 december 2015 21:13
Het gebied is helaas maar tot de A12 terwijl er een groot deel van recreatie via de landgoederen Amelisweerd en Rijnauwen het buitengebied in gaan richting Wulven, fort bij Vechten etc. Voor dit deel van het gebied zou het helpen om de veiligheid van de recreanten en bezoekers aan de vele landwinkels te verhogen. Om wonen, werken en recreëren voor deze groepen te verbeteren zou het buitengebied onaantrekkelijk moeten worden gemaakt voor doorgaand snel verkeer.

Op deze manier kan je voor bedrijven, bewoners en bezoekers het gebied inrichten waarbij het voor bezoekers van bedrijven en bewoners een veilige mooie groene plek word zonder de stress dat fietsers en voetgangers door haastige forenzen worden aangereden.

De gemeentes kunnen dus goed meedenken om bereikbaarheid / veiligheid debacles zoals die spelen bij fort bij vechten voorkomen.
# Marijke van Eijkeren
donderdag 31 december 2015 8:08
Woon- werkverkeer is inderdaad een probleem voor de veiligheid op de smalle wegen in het buitengebied. Zou het helpen om de maximale snelheid op deze wegen te verlagen naar 30 km per uur plus een inhaalverbod? Het maakt de wegen veiliger en stimuleert automobilisten die hier niets te zoeken hebben om de snelweg te nemen. Het is een goedkope oplossing die natuurlijk alleen werkt als er streng wordt gecontroleerd.
# Jan
donderdag 31 december 2015 9:26
Tja, het (woon-werk-)verkeer. Ik zal zelf de auto ook eens wat minder gaan gebruiken. Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden, naast die van marijke. Denk bijv aan autoluwe en auto-vrije gebiedjes en wellicht iets met beloningen aan 'KrommeRijners' die auto niet/minder gebruiken? Rijkswaterstaat doet dat weleens bij wegprojecten..
# Jan van Bentum
zondag 3 januari 2016 0:35
Beste Mark Frederiks,

Wat hebben we als regio aan het waterlinie museum? Houden die onze dorpen leefbaar, maakt die de verkeersstromen veiliger. Geeft het dan meer werkgelegenheid? Maakt het mijn omgeving veiliger en rustiger? Dan noem je het local food en al die andere bullshit? Je zou eens moeten tellen hoeveel Polen, Roemenen, Bulgaren en andere kentekens mij 's morgens tegemoet rijden tijdens de oogsttijd. Hoezo local food?
# Mark Frederiks
zondag 3 januari 2016 11:55
Beste Jan Van Bentum,

Er profiteren genoeg bedrijven uit de omgeving van het museum. Gezien het feit dat de Linie een Unesco erfgoed gaat worden en het museum het centrale punt is, zal dit voor de regio een belangrijke trekker worden. Het gevolg is werkgelegenheid. Afgelopen kerstdagen zag je al dat er veel bezoekers een dagje uit van maakten.

Of het persoonlijk uw leefomgeving rustiger maakt dat denk ik niet. Wel gaan er meer mensen genieten van onze streek. Er zal wel meer druk komen te liggen op het gebied. Het bevorderen van het gebruik van de fiets en de daarvoor benodigde infrastructuur is verstandig.

Ik geef graag inhoudelijk antwoord op vragen van de korte keten. De voordelen hiervan zijn groot. Van elke euro die in de supermarkt wordt uitgegeven komt slechts 20 cent bij de producent. In het geval van de korte keten is dat minstens het dubbele. De rest van het geld gaat naar ondernemers en vrijwilligers. 100% blijft dus in de regio.

Daarnaast krijgen consumenten bij een transparante, korte keten, weer verbinding met hun voedsel. De positieve effecten hiervan zijn: consumenten eten gezonder door met seizoenen mee te eten, gaan zorgvuldiger met voedsel om waardoor er minder waste ontstaat, Zijn bereid om voor een stukje meer waarde iets extra's te betalen, krijgen mer binding met de streek en zijn ook eerder bereid te investeren in andere activiteiten rondom duurzaamheid/natuur en voeding. Mocht je interesse hebben in de achtergrond dan biedt deze link een aantal mooie onderzoeksresultaten:

http://www.motivaction.nl/downloads/Whitepaper_Vijf_tinten_groen_-_Motivaction_International_2013.pdf

Een ander gevolg van het werken aan korte ketens is dat dit ook bijdraagt aan het behoud van verschillende ambachten. Desgewenst kan ik hier ook nog een verwijzing geven van de effecten hiervan in relatie tot de korte keten. Gemiddeld verdient een producent minder dan minimumloon in de huidige keten. Een onhoudbare situatie. Als we doorgaan met ons voedsel zoals wij dat nu doen dan zijn er over 15 jaar nog maar 50% van de producenten over.

Betreffende de opmerking over de vreemde kentekens. Wat ik van onze producenten verneem is dat zonder de inzet van deze harde werkers, waaronder veel hoognodige echte vakmensen, deze bedrijven het een stuk moeilijker hebben. Ik denk niet dat dit een onderdeel behoort te zijn van een discussie over de leefbaarheid van onze streek overigens.

Kan je wat specifieker zijn betreffende de opmerking "die andere bullshit" dan kan ik hier ook inhoudelijk op reageren.
# bea
zondag 3 januari 2016 23:22
Ik ben het helemaal met marijke eens . Heb wel het idee dat er hier mensen reageren die meer in hun eigen belang denken dan aan de rust en veiligheid in de kromme rijnstreek . Er worden nog al eens dingen georganiseerd die nou niet echt iets met recreatie te maken hebben . Dan word er niet echt met de natuur en rust rekening gehouden .
# ellen
maandag 4 januari 2016 14:04
Voor recreanten en toeristen is de Kromme Rijnstreek onderdeel van een groter gebied; de stad Utrecht en de Heuvelrug. Laten we vooral de samenwerking zoeken. De potentie van het gebied is groter dan we nu aan voorzieningen bieden. Beng zijn voor meer toeristen en recreanten is niet nodig. Ze zijn in veel andere gebieden de legitimatie om meer te investeren in landschap en natuur. Het biedt ook mogelijkheden voor agrarische ondernemers voor bedrijfsvergroting en beëindiging. Hierdoor kunnen de oude gebouwen waarde houden door mogelijke herbestemming en kan de ontwikkeling van de agrarische doorgaan.
# Wim Kok
dinsdag 5 januari 2016 18:19
Restaurant Vroeg feliciteer ik met de 9e plek in de top 10 van de Oliebollentest. Opmerking, ik was er op oudejaarsdag om +/- 12:00 uur om een portie te halen, wat schetste mijn verbazing, de parkeerhulp dirigeerde mij de ventweg op waar zeker 50 auto's links en rechts in de berm geparkeerd stonden! Het was een chaos terplekke Daardoor is het gras in een modderboel veranderd en het leverde gevaarlijke situaties op voor voetgangers en fietsers!(het leek wel of er een evenement was georganiseerd) Graag bij een volgende keer hier aandacht voor, evt het gebruik van het parkeerterrein van fort Vegten.

Het geeft aan dat bij populaire plekken die veel verkeer aantrekken, beter regelgeving noodzakelijk maken c/q vergunningen.