U bent hier als         |      
Omgevingsvisie Kromme Rijn 
 
 

Home
Archief

 
 Uw stem over verbindingen leggen
1. In de eerste ronde is gebleken dat veel mensen graag willen dat de gemeente een ‘handje helpt’ om zaken te organiseren. Het initiatief ligt in de samenleving, de gemeenten faciliteren. De vervolgvraag is of er wat te zeggen is over de meest effectieve vorm van die ondersteuning.

Ik wil vooral ondersteuning bij het doorlopen van alle regelgeving en de procedures (22) 34%
Ik wil vooral een inhoudelijk klankbord zodat ik mijn idee beter kan maken. (19) 30%
Ik zoek vooral naar financiële ondersteuning bij mijn initiatief (7) 11%
De gemeente kent veel mensen en organisaties in dit gebied. Bij het leggen van verbanden zou ik wel wat hulp kunnen gebruiken. (16) 25%

  

Verbindingen leggen


Visie

De netwerksamenleving moet veel krachtiger worden. Dat is nodig om de blijvende transformatie van de samenleving duurzaam mogelijk te maken. De overheid moet het proces van versterking (in ieder geval het komende decennium) stimuleren en faciliteren. Daarvoor gaan we verschillende strategieën inzetten. We gaan helder aangeven waar wij als 'organisatorisch centrum' opzij zullen stappen zodat de samenleving daarop kan reageren als zij dat wil. We gaan minder vaak een sturende mening geven en gaan echt werk maken van regelvrij, zodat het voor de samenleving interessanter wordt initiatieven te nemen. Wij zullen op specifieke plekken netwerkversterking actief faciliteren en zelfs vormgeven om netwerkvorming op gang te brengen. En wij zullen algemene middelen aan de netwerksamenleving overdragen, natuurlijk met waarborgen.

Discussieer mee!

De gemeente doet als spreekbuis van het algemeen belang en stap terug (vooral op de aandachtsvelden), andere partijen zullen dit gat moeten vullen. Een aantal partijen, vooral in de landbouw (LTO/NFO etc.), zijn goed georganiseerd en kunnen veel aandacht naar zich toe trekken. De gewone burger is nog veel minder goed georganiseerd. Hoe voorkomen we dat uitsluitend die georganiseerde partijen een stem krijgen en dat de burger niet aan bod komt terwijl de overheid terugtreed?

We willen een omgevingsvisie die ruimte geeft aan de burger. De vraag is daarbij in hoeverre moeten sturen op de dynamiek van het gebied door een richting te geven, of moeten we het gewoon laten gebeuren. Als we bijvoorbeeld vooraf sturen op kwaliteit kan dit ten koste gaan van de vitaliteit en initiatieven.meer weten, verbindingen leggen


Commentaar

# Robert
dinsdag 8 december 2015 9:10
De burger heeft bijna altijd het nakijken. Bedrijven hebben vaak grote machtige organisaties achter zich die veel sterker zijn dan de lokale overheden (LTO, Eneco). De burger kan alleen gewicht in de schaal leggen als dat samen met de gemeente gebeurt. Maar ook omgekeerd.
# Mark Frederiks
dinsdag 15 december 2015 21:08
Interessant. De gemeente kan zeker een rol spelen in het bij elkaar brengen van partijen. Denk dat hiervoor moderne technieken ingezet moeten worden en niet een ouderwetse, trage website als deze. Ook merk ik dat de goed bedoelde bijeenkomsten groeien als paddenstoelen uit de grond en presenteren ideeën uit de oude doos. Niet meer van deze tijd.

Discussies voer je op social media en matches maak je met een platform zoals www.idealenkompas.nl (wellicht een idee om zoiets ook voor O-gen te maken. Bel even met Amped die hebben het op de plank liggen.)

Ben van mening dat de gemeente in zijn huidige vorm niet instaat is de maatschappelijke ontwikkelingen echt te sturen. Er is nu een moment aangekomen dat de samenleving moet gaan vertellen hoe de overheid zich moet gaan vormen. Dus geen zware beleidsstukken schrijven voor een periode van 10 jaar maar luisteren, ruimte bieden, loslaten en daar waar nodig reageren/ondersteunen.

De rol van big-data is hierin van belang. Een goed voorbeeld van netwerk en data aanpak is te zien op http://uithof.voedselindebuurt.nl/

De genoemde bestaande organisaties die het stokje over moeten nemen zie ik zeker niet als "de oplossing" sterker nog ze zijn zijn zelf ook opzoek naar hun "nieuwe rol".


Graag reactie!